Zaščitni USB ključ nas ščiti pred elektromagnetnim sevanjem računalnikov in zaslonov, bakrena ploščica pa pred ostalimi sevanji. Priporočamo ga vsem, ki pogosto uporabljate računalnike, še posebej pa otrokom, kajti njihov imunski sistem je bolj občutljiv.

  • Zaščita pred sevanjem
  • Povečanje biopolja